Projekt „Blisko papieru i słowa” złożony przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich w ramach II naboru konkursu BLISKO (2022-2023) został zakwalifikowany do dofinansowania. W pierwszym roku realizacji projektu odbędą się szkolenia dla kadry biblioteki, wizyta studyjna, a także twórcze spotkania w bibliotece, warsztaty dla różnych grup wiekowych, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami, warsztaty pisarskie i introligatorskie, wycieczka do Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, spotkania autorskie oraz warsztaty scrabbookingu połączone z wystawą prac warsztatowych.


W drugim roku realizacji projektu ogłoszony zostanie konkurs na realizację przez grupy inicjatywne ich własnych projektów we współpracy z Biblioteką. Odbędzie się także konferencja podsumowująca projekt.
Projekt został dofinansowany kwotą 137 500 zł. Partnerami projektu są Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej Integracja oraz Fundacja Dobrych Działań. Partnerzy projektu będą służyć swoją wiedzą i doświadczeniem w realizacji poszczególnych etapów projektu oraz zasobami lokalowymi.
Projekt realizowany będzie w ramach programu BLISKO- BIBLIOTEKA/LOKALNOŚĆ/INICJATYWY/SPOŁECZNOŚĆ/KOOPERACJA/ODDOLNOŚĆ W RAMACH Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 4.

Tags: