Czy jest wśród nas młodzież? Zeskanuj kod QR i odpowiedz na pytania😀

Nasza biblioteka realizuje projekt ,,Blisko papieru i słowa”. Obecnie przeprowadzamy diagnozy wśród lokalnej społeczności. Tym razem zwracamy się z prośbą do MŁODZIEŻY o wzięcie udziału w ankiecie 🙏

Diagnoza dofinansowana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2,0 na lata 2021-2025 w ramach programu BLISKO

Tags: