Właśnie do nas dotarły!

Nasza biblioteka pozyskała nowe książki w języku ukraińskim wydrukowane w ramach projektu „Inna Bajka”. Już za chwilę trafią one na nasze regały

Projekt „Inna bajka” jest inicjatywą Ukraińskiego Instytutu Książki, partnerzy to m.in. Pracownia Wydawnicza, Yellow Point Publications, Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Categories:

Tags: