Od lutego w naszej bibliotece rozpoczną się nowe zajęcia w ramach projektu “Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.”, który umożliwi dzieciom i młodzieży zarówno z Ukrainy, jak i z Polski wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji.  Prowadzone będą również zajęcia i aktywności dla osób dorosłych. Ząbkowicka biblioteka otrzyma także wsparcie merytoryczne i finansowe, sprzęt niezbędny do realizacji programu – w tym komputery, zestawy muzyczne i edukacyjne. W ramach projektu stworzymy również Cyfrowe Centra Edukacji, czyli przestrzeń do nauki w szkole online dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, ale w formie stacjonarnej, umożliwiającej integrację i kontakty z rówieśnikami oraz wsparcie nauczyciela. 

Projekt realizowany jest przez międzynarodową organizację humanitarną Save the Children International oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

«Бібліотека для кожного. Різні. Рівні. Важливі» – це інноваційний соціально-освітній проект, який надає можливість молоді та дітям як з України, так і з Польщі спільно навчатися, розважатися та будувати дружні взаємовідносини. Проект передбачає вивчення і вдосконалення польської та української мови, основи програмування, захоплюючі музичні, рухові заняття та з образотворчого мистецтва, а також клуби знань за методикою P2PU та TeamUp. Бібліотеки отримують методичну та фінансову підтримку, зокрема обладнання, необхідне для реалізації проекту – комп’ютери, інтерактивні роботи, музичні та навчальні комплекти тощо. Бібліотеки також створюють Цифрові центри освіти, тобто простір для дистанційного навчання в онлайн-школі для дітей та молоді з України, але в стаціонарній формі, що забезпечує інтеграцію та контакти з однолітками, а також науково-методичну підтримку для викладача. Проект реалізується міжнародною гуманітарною організацією Save the Children International та Фундацією розвитку інформаційного суспільства.

Categories:

Tags: