W ramach projektu Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni. od miesiąca w naszej bibliotece działa Cyfrowe Centrum Edukacji dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Jest to przestrzeń do nauki w szkole online, ale w formie stacjonarnej, umożliwiającej integrację i kontakty z rówieśnikami oraz wsparcie nauczyciela. Prowadzone są również zajęcia dla dorosłych uchodźców, podczas których raz w tygodniu mamy okazję spotkać się przy kawie i wykonać różne prace manualne.

В рамах проєкту Бібліотека для кожного. Різні. Рівні. Важливі.,вже місяць, у нашій бібліотеці працює – Центр цифрової освіти для дітей та молоді з України. Це простір для навчання в українській школі он-лайн ,а також в стаціонарній формі,що дозволяє інтегруватися та контактувати з однолітками і підтримкою вчителів. Також є заняття для дорослих,раз на тиждень ми маємо можливість зустрітися за кавою і зайнятися різною ручною роботою.

Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International.
Проект «Бібліотека для кожного. Різні. Рівні. Важливі» реалізується Фундацією розвиткуінф ормаційного суспільства у партнерстві з Save the Children International.

Categories:

Tags: