W tym roku w ramach projektu ,,Walizka pełna książek” spotkamy się z młodzieżą w Szkole Podstawowej w Stolcu.

Walizka pełna książek to projekt promujący czytelnictwo i literaturę skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat, zamieszkujących tereny Dolnego Śląska o małym potencjale kulturalnym i znacznie oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego.

Realizowany jest wraz z bibliotekami gminnymi i szkolnymi od 2021 roku przy współpracy wydawców i wybitnych twórców literatury dziecięco-młodzieżowej. W latach 2004-2021 projekt nosił tytuł „Z książką na walizkach”.

Spotkania z pisarzami są pretekstem do rozmów na ważne tematy nurtujące młodych czytelników oraz o tym, jak literatura (i szerzej sztuka) mogą oddziaływać na odbiorcę. To także próba odpowiedzi, czy w książkach można odnaleźć siebie i swoje problemy.

Dopełnieniem spotkań jest wypromowanie roli biblioteki, jako ośrodka kulturalnego w nawet niewielkiej społeczności lokalnej, w bardzo małych gminach. „Walizka pełna książek” pozwala zmienić postrzeganie bibliotek i je aktywizować. Przestają one być kojarzone jedynie jako składnice książek, a stają się w oczach mieszkańców również centrami stwarzającymi szanse na dostęp do innych, nietuzinkowych form aktywności kulturalnych.

Projekt dofinansowano z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Patronat honorowy sprawuje Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski

Categories:

Tags: