W tym roku nasza biblioteka także przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Zapraszamy serdecznie do udziału w przygotowanych przez nas wydarzeniach.

Categories:

Tags: