Bocianie przybyłeś dziś do nas,

witają cię dzieci i łąka zielona.

Dostojnie twe nogi stąpają po trawie,

czarno-białe pióra w słońcu lśnią ciekawie!

Tags: