ACADEMICA

Zapraszamy Użytkowników do korzystania z dostępu do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych (CWPN) – Academica, utworzonej przez Bibliotekę Narodową.

ACADEMICA_logo
Logo biblioteki narodowej

Academica udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Academica oferuje możliwość korzystania z zasobów z domeny publicznej, które są udostępniane na wolnych licencjach lub w oparciu o licencje udzielone BN, jak i ze zbiorów objętych ochroną prawa autorskiego. Z systemu korzystać można na przeznaczonym do tego celu terminalu, który mieści się w Czytelni Naukowej.