Wczoraj w naszej bibliotece gościliśmy dziennikarza, pisarza ale przede wszystkim miłośnika i znawcę Dolnego Śląska. Zdaniem naszego gościa region ten jest najbogatszym w Polsce pod względem liczby zabytków i tajemnic. Historia odnalezionego obrazu Willmanna, który znajduje się w Sali Ślubów ząbkowickiego ratusza, była pretekstem do rozmów na temat naszego dziedzictwa. Zachęcamy do sięgnięcia po liczne publikacje autora, znajdujące się w naszej książnicy.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Blisko papieru i słowa” realizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej w Ząbkowicach Śl. w latach 2022-2023 w ramach Programu BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ PRIORYTET 4 NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025 dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

#NCK

#NPRCz

#BLISKO

Tags: