IV FESTIWALCZAS NA KSIĄŻKI

Festiwal literacki w Ząbkowicach Śląskich, mieście Krzywej Wieży i Frankensteina, to już tradycja. Gościmy tu każdego roku cenionych i lubianych autorów polskiej literatury. Otwieramy drzwi do literackiego świata, by każdy czytelnik, ten mały i duży, mógł poznać swojego ulubionego pisarza, porozmawiać o książkach, zdobyć autograf na ulubionej powieści czy reportażu. To czas spotkań, czas kulturalnej integracji, to czas na książki!

W ramach festiwalu tradycyjnie odbyły się spotkania z autorami książek literatury dla dzieci i młodzieży, kryminalnych, fantastyki, obyczajowych i reportażu. Nie brakuje również atrakcji i dobrej zabawy, a także dyskusji o dobrej literaturze.


HARMONOGRAM FESTIWALU

PANELIŚCI

Uroczystą Galę zakończenia IV Festiwalu Czas na Książki poprowadzi:

Jerzy Skoczylas
polski satyryk, członek kabaretu Elita

Autorzy, którzy już potwierdzili swoją obecność:

Lista Gości IV Festiwalu Czas na Książki

Podczas IV Festiwalu Czas na Książki zapraszamy do udziału w grze terenowej. 

Zwiedzanie Ząbkowic Śląskich z zagadkami oparte będzie na fabule książki Prawdziwa Historia Frankensteina, autorstwa  Witolda Jabłońskiego oraz Sławomira Folkmana, która właśnie tego dnia będzie miała swoją premierę. Spacer połączony z grą odbędzie się pod przewodnictwem autorów.

Start gry o godzinie 15:00 – ilość miejsc jest ograniczona. Zachęcamy do zapisów, których można dokonać do godz. 14:45 na ząbkowickim zamku.

Ponadto od godz. 14:00 na ząbkowickim zamku będzie można spotkać się osobiście z Panem Witoldem Jabłońskim  oraz Sławomirem Folkmanem, zakupić książkę, otrzymać autograf i porozmawiać.


Sylwia Winnik

Ukończyła dziennikarstwo we Wrocławiu. Interesuje się historią, szczególnie drugą wojną światową. Jest autorką bloga Czas na Książki.

W 2015 roku została wybrana przez czytelników magazynu „Fanbook” Książkowym Blogerem Roku. Jest pomysłodawcą Literackiego Festiwalu Czas na Książki.

Autorka bestsellera „Dziewczęta z Auschwitz”, a także książek: „Tylko przeżyć. Prawdziwe historie rodzin polskich żołnierzy”, „Moc truchleje. Opowieści wigilijne 1939-1945″ i „Dzieci z Pawiaka”

Premiera najnowszego reportażu będzie już w czerwcu 2022 roku, a pierwszej powieści dla dzieci w lipcu.


Grupa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. to największe zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce. Tworzą je 321 zrzeszone Banki Spółdzielcze oraz Bank BPS. Ponadto z Bankiem BPS współpracuje 11 banków spółdzielczych. Suma bilansowa banków spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS wynosiła na koniec listopada 2019 r. 80,5 mld złotych a suma depozytów zgromadzonych w Bankach Spółdzielczych: 72,2 mld złotych. Łączna liczba ponad 2,3 tys. placówek i 2,2 tys. bankomatów daje pozycję czołowej instytucji finansowej w Polsce. Banki spółdzielcze obsługują klientów indywidualnych, mają bliskie relacje z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Grupa BPS oferuje usługi finansowe w zakresie obsługi maklerskiej, faktoringu, leasingu oraz funduszy inwestycyjnych.

Grupa BPS pomimo ogólnopolskiego charakteru za jedno z głównych zadań uważa wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego. Prowadzona polityka produktowo – cenowa jest dostosowana do zróżnicowania gospodarczo –  ekonomicznego poszczególnych regionów kraju.

Głównymi klientami Grupy BPS są małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz klienci detaliczni.

Grupa BPS specjalizuje się w obsłudze rolnictwa i jego otoczenia, wspiera polską wieś w dostosowywaniu do unijnych standardów. Istotnym elementem jego strategii jest wspieranie powstawania i rozwoju rodzimej małej i średniej przedsiębiorczości.

Łączymy tradycyjne idee spółdzielczości z nowoczesnością oferując rolnikom i przedsiębiorcom, tradycyjne i nowoczesne produkty bankowe, m.in. związane z bankowością elektroniczną czy międzynarodowe karty VISA i Mastercard.


Ośrodek kultury w Ząbkowicach Śląskich powstał dokładnie 30 kwietnia 1972 roku pod nazwą Ząbkowicki Ośrodek Kultury. Placówkę otwarto po remoncie byłej miejskiej sali widowiskowej, na deskach której występował jeden z pierwszych na Dolnym Śląsku teatrów dramatycznych (inauguracyjny spektakl odbył się w lipcu 1946 r.).

O 1 stycznia 2021 roku ZOK zmienił nazwę na Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki (ZCKiT). Podstawowym celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne i turystyczne mieszkańców, stwarzanie warunków do odbioru i współtworzenia wartości kultury mieszkańców, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, upowszechnianie i promocję kultury lokalnej w kraju i za granicą oraz upowszechnianie i promocję atrakcji turystycznych gminy Ząbkowice Śląskie. Instytucja w ramach swoich zadań współdziała ze stowarzyszeniami, organizacjami i fundacjami społeczno-kulturalnymi, a także turystyczno-krajoznawczymi, krajowymi i zagranicznymi. Centrum kultury pod nowym szyldem przejął również obsługę ruchu turystycznego. Ponadto prowadzi szereg działań w zakresie turystyki i promocji miasta Ząbkowice Śląskie.


Zdjęcia ratusza ząbkowickiego w dzień

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy o bibliotekach i statutu nadanego przez organizatora, czyli Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje burmistrz.

Biblioteka zapewnia pełną obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta i gminy, służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury. Dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej.

Dysponuje bogatymi, stale aktualizowanymi zbiorami – wydawnictwami informacyjnymi, naukowymi, popularnonaukowymi, literaturą piękną polską i obcą. Każdy znajdzie tu również szeroki wybór literatury relaksacyjnej, powieści obyczajowych, psychologicznych, sensacyjnych, historycznych i fantastycznych.

Dostosowana do potrzeb mieszkańców lokalizacja ( centrum miasta), zbiory biblioteczne i dogodne godziny otwarcia, a także bogata i różnorodna oferta kulturalno-oświatowa umożliwiają korzystanie z usług biblioteki wszystkim mieszkańcom miasta.