ABY ZAPISAĆ SIĘ
DO BIBLIOTEKI NALEŻY
  • przyjść do jednej z naszych bibliotek
  • zapoznać się z regulaminem,
  • przedstawić bibliotekarzowi dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport),
  • wypełnić zobowiązanie, które potwierdza znajomość i akceptację regulaminu.
do wyrobienia karty bibliotecznej potrzebne są
  • w przypadku osób pełnoletnich: dokument tożsamości osoby zapisywanej,
  • w przypadku osób niepełnoletnich: obecność rodzica lub opiekuna prawnego, PESEL osoby niepełnoletniej,
  • w przypadku obywateli innych krajów nieposiadających numeru PESEL: paszport lub inny dokument tożsamości
  • wydanie karty bibliotecznej kosztuje
    5 zł
Jakie są konsekwencje nieoddania zbiorów w terminie?

Za przetrzymanie książek i innych mediów biblioteka pobiera opłaty w kwocie: 20 groszy za każdy dzień przetrzymania jednej książki

FILIE

FILIA NR 1
NA OSIEDLU XX-LECIA

os. XX- lecia 52 57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 530 614 999
Czynna: pn-pt 9:00-17:00

FILIA STOLEC
Stolec 93
57-200 Ząbkowice Śląskie
Od 01.10-31.03. 2022 r.
filia nieczynna

FILIA BRASZOWICE
Braszowice 61A 57-200 Ząbkowice Śląskie
Od 01.10-31.03. 2022 r.
filia nieczynna

FILIA OLBRACHCICE
Olbrachcice 113
57-200 Ząbkowice Śląskie
Od 01.10-31.03. 2022 r.
filia nieczynna

DZIAŁY

rynek 56 biblioteka główna

Wypożyczalnia dla dorosłych

poniedziałek – piątek:
9:00 – 17:00
sobota:
9:00 – 12:00

literatura piękna polska i obca, literatura popularnonaukowa, lektury dla szkół średnich, książki w języku angielskim, audiobooki, dostęp do e-booków (Legimi), filmy

wypożyczalnia dla dzieci

poniedziałek – piątek:
9:00 – 17:00

literatura piękna polska i obca, literatura popularnonaukowa, lektury szkolne, książki w języku angielskim i ukraińskim, audiobooki i słuchowiska, komiksy, gry planszowe i zabawki dostępne na miejscu,

Kącik Malucha

Działalność kulturalno-oświatowa:
spotkania autorskie, spotkania w ramach głośnego czytania, warsztaty, wystawy, lekcje biblioteczne i zajęcia edukacyjne dla różnych grup wiekowych.

czytelnia naukowa

poniedziałek – piątek:
9:00 – 17:00

Działalność informacyjna: udostępnia na miejscu książki naukowe; wydawnictwa, czasopisma oraz dokumenty życia społecznego dotyczące regionu

Zbiory: literatura naukowa i popularnonaukowa, czasopisma, zbiory regionalne dotyczące regionu zbiór dokumentów życia społecznego o tematyce regionalnej (druki ulotne typu foldery, ulotki, plakaty).

UWAGA: Wypożyczamy czasopisma do domu!

Usługi: stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu, ksero, wydruki czarno-białe, dostęp do bezpłatnej cyfrowej wypożyczalni publikacji naukowych Academica.

Działalność kulturalno-oświatowa: organizuje spotkania autorskie, promuje lokalnych twórców, zajmuje się organizacją wystaw.


Dział gromadzenia i opracowywania zbiorów

Najważniejszym zadaniem tego działu jest zakup dla Biblioteki wydawnictw zwartych, ciągłych i specjalnych albo pozyskiwanie ich jako darów od wydawców i osób prywatnych. Poza tym formalne i rzeczowe opracowanie tych publikacji, by mogły być udostępniane czytelnikom. Prowadzona jest tu także ewidencja wpływów i ubytków.