Dyskusyjny Klub Książki

Celem Dyskusyjnego Klubu Książki jest aktywizacja czytelników polegająca na wspólnym czytaniu książek i otwartej rozmowie o nich. Ideą DKK jest z jednej strony stworzenie możliwości rozmowy o książkach i pogłębiania wiedzy o nich, dla tych którzy są stałymi czytelnikami, a z drugiej przyciągnięcia do książek, ze względu na poruszane w nich tematy.