Szanowni Państwo ogłaszamy wyniki Konkursu na lokalne inicjatywy kulturalno – edukacyjne w ramach projektu „Blisko papieru i słowa” realizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich. W konkursie złożone zostały trzy wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną.
Zgodnie z decyzją komisji oceniającej wnioski, dofinansowanie otrzymują:
1. Fundacja Zespół Pałacowo – Parkowy w Bobolicach – „Poranek z książką w parku” – 40,8 pkt.
2. Stowarzyszenie Klub Seniora Przyjaciele – „Z Biblioteką nam do twarzy” – 40 pkt.
3. Ząbkowicka Sieć Aktywnych Kobiet – „Z książką wędrowanie” – 39,2 pkt.
Gratulujemy Państwu pomysłów i zaangażowania w działania na rzecz lokalnej społeczności oraz życzymy powodzenia w realizacji inicjatyw.

Konkurs realizowany był w ramach projektu „Blisko papieru i słowa” realizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej w Ząbkowicach Śl. w latach 2022-2023 w ramach Programu BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ PRIORYTET 4 NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025 dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
#NCK
#NPRCz
#BLISKO

Tags: