Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej  Ząbkowice Śl. ogłasza Konkurs Grantowy na realizację inicjatyw kulturalno – edukacyjnych kierowanych do mieszkańców Gminy Ząbkowice Śl.

Jeśli masz pomysł na ciekawe działania na rzecz społeczności lokalnej i chcesz realizować  działania promujące czytelnictwo w formie inicjatyw oddolnych, spróbuj swoich możliwości – zgłoś pomysł do Konkursu.

Celem konkursu jest  wybranie i realizacja najciekawszych zadań ukierunkowanych na wzmocnienie roli biblioteki  jako przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, aktywności czytelniczej, odpoczynku i integracji społeczności gminy Ząbkowice Śląskie.

Wybrane inicjatywy muszą być kierowane do społeczności Gminy Ząbkowice Śl. i uwzględniać potrzeby zidentyfikowane w ramach Diagnozy przeprowadzonej przez BPMiG w Ząbkowicach  Śl.

Aby wziąć udział w konkursie zapoznaj się z Regulaminem i innymi dokumentami projektowymi dostępnymi na stronie http://www.biblioteka-zabkowice.pl/, wypełnij załączony wniosek, podpisz i dostarcz do BPMiG w Ząbkowicach Śl. osobiście, pocztą lub poprzez email do 15 marca 2023 do godz. 17.00.  Pamiętaj także o przygotowaniu prezentacji swojego wniosku, o którą poprosimy Cię na etapie oceny merytorycznej wniosku.   

Potem pozostaje już tylko oczekiwać  na wyniki konkursu, które pojawią się 24 marca 2023 r.

Spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów odbędą się 13 lutego 2023 oraz 7 marca 2023 r. o godz. 16.00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ząbkowice Śl. Rynek 56.

Życzymy powodzenia w aplikowaniu o środki.

 Konkurs jest częścią projektu   „Blisko papieru i słowa” przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej w Ząbkowicach Śl. w latach 2022-2023 w ramach Programu BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ PRIORYTET 4 NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025 dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tags: