Za śniegowej chmury

słońce ledwie błyśnie

a już się spod śniegu

przebija przebiśnieg.

Wychyla się główka

w śniegu sztywnej kryzie…

Byle na powietrze!…

Byle słonka bliżej!…

Rozgniewał się marzec

sypnął gęsto śniegu…

– Nie czas jeszcze wiosnę

witać przebiśniegu!

Lecz przebiśnieg – kwiatek

drobny, niepozorny,

przebił się na przekór.

Mały … a zadziorny.

Ponad kryzą śniegu

białym kwiatem błysnął…

– Czas już, panie Marcu,

bo wiosna już blisko!

Halina Szayerowa

Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International.

Проект «Бібліотека для кожного. Різні. Рівні. Важливі» реалізується Фундацією розвиткуінф ормаційного суспільства у партнерстві з Save the Children International.

Tags: