Masz pomysł na ciekawą inicjatywę, warsztaty, konkursy, wycieczkę i chcesz równocześnie realizować działania promujące czytelnictwo – spróbuj swoich możliwości. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej  Ząbkowice Śl. ogłasza Konkurs Grantowy na realizację działań na rzecz mieszkańców Gminy Ząbkowice Śl. Odbiorcami Twoich działań mogą być dzieci, młodzież  czy osoby dorosłe.

Aby wziąć udział w konkursie zapoznaj się z Regulaminem i innymi dokumentami projektowymi dostępnymi na stronie http://www.biblioteka-zabkowice.pl/, wypełnij załączony wniosek, podpisz i dostarcz do Biblioteki w Ząbkowicach Śl. osobiście, pocztą lub poprzez email do 10 maja 2023 do godz. 1700.

Potem pozostaje już tylko oczekiwać  na wyniki konkursu, które pojawią się 19 maja 2023 r.

Spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów odbędzie się 25 kwietnia 2023 r. o godz. 1600 w Centrum Organizacji Pozarządowych Pl. M. Skłodowskiej 1 sala nr 13.

Czekamy na Wasze projekty i życzymy powodzenia w aplikowaniu o środki.

 Konkurs jest częścią projektu   „Blisko papieru i słowa” przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej w Ząbkowicach Śl. w latach 2022-2023 w ramach Programu BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ PRIORYTET 4 NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025 dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tags: