Ząbkowicka Sieć Aktywnych Kobiet w ramach inicjatywy „Z książką wędrowanie”, który wyłoniony został przez naszą bibliotekę w konkursie w ramach projektu BLISKO, zdobyła dziś Borówkową Górę w Górach Złotych. Wędrówce towarzyszyły fragmenty książki „Sudeckość” Zbyszka Piotrowicza.

Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu ,,Blisko papieru i słowa” realizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej w Ząbkowicach Śląskich w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025 dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

#NCK

#NPRCZ

Tags: