W sobotę w ramach projektu „Blisko papieru i słowa”, Fundacja Zespół Pałacowo-Parkowy w Bobolicach zorganizowała wspólne czytanie książeczek dla dzieci, robienie zakładek do książek, sklejanie modeli pałacu w Bobolicach oraz Krzywej Wieży w Ząbkowicach Śląskich. Dla starszych gości – zwiedzanie pałacu oraz prelekcja „Czym są i jakie mają znaczenie Otwarte Zasoby Cyfrowe?”. Na koniec odbył się wspólny spacer po parku przypałacowym.

Inicjatywa była realizowana w ramach projektu „Blisko papieru i słowa” prowadzonego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i gminy im. Księgi Henrykowskiej w Ząbkowicach Śląskich w ramach programu BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ PRIORYTET 4 Narodowego PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025

#NCK

#NPRCZ

Tags: